Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

Aktualności

BEZPŁATNE kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zapisz się już dziś na kurs i zdobądź nowy zawód!

Od roku szkolnego 2012/2013 mamy w Polsce możliwość kształcić się w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.

W naszych szkołach Kursy kwalifikacji zawodowych prowadzone są według podstawy programowej

opublikowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Celem kursów zawodowych jest podnoszenie poziomu wykształcenia ogólnego, podnoszenie kompetencji zawodowych, nabywanie nowych kwalifikacji oraz rozwój zainteresowań i pasji. Na zakończenie nauki uczestnicy kursów otrzymają Certyfikat. Na dokumencie zostaną opisane szczegółowo zagadnienia poruszane w trakcie kursu. Kończący kursy zawodowe otrzymają również zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (załącznik nr 5 do rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych). Zaświadczenie upoważnia kursanta do prowadzenia własnej działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu czynności, której nauczył się na kursie.

W OFERCIE BEZPŁATNYCH KURSÓW :

 

 TECHNIK INFORMATYK

 

Wyodrębnione kwalifikacje:informatyk2

E. 12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych:

 • przygotowanie stanowiska komputerowego
 • użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego
 • naprawa komputera osobistego                                                       

E. 13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami : 

 • projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej
 • konfigurowanie urządzeń sieciowych
 • administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

E. 14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami:                                      ZAPISZ SIĘ ONLINE

 • tworzenie stron internetowych
 • tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych
 • tworzenie aplikacji internetowych                                                                                                                                                        

Okres nauki: 4 semestry

 

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Wyodrębnione kwalifikacje:

fryzzzA. 19 -Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

 • podstawy fryzjerstwa
 • techniki fryzjerskie
 • język obcy we fryzjerstwie
 • działalność usługowa we fryzjerstwie
 • pracownia technik fryzjerskich i stylizacja fryzur

A. 23 - Projektowanie fryzur

 • kreowanie wizerunku we fryzjerstwie
 • wizualizacja we fryzjerstwie

 Okres nauki: 4 semestry

    FRYZJER

Wyodrębnione kwalifikacje:

A. 19 -Wykonywanie zabiegów fryzjerskich                                                                                                           ZAPISZ SIĘ ONLINE

 • podstawy fryzjerstwa
 • techniki fryzjerskie
 • język obcy we fryzjerstwie
 • działalność usługowa we fryzjerstwie
 • pracownia technik fryzjerskich i stylizacja fryzur

 Okres nauki: 3 semestry

Wymagania co do wykształcenia:
 • minimum zasadnicze zawodowe - dot. kwalifikacji A. 19
 • minimum średnie- dot. kwalifkacji A. 23, E. 12, E.13, E. 14


Nasze atuty:

 • nauka jest całkowicie bezpłatna
 • kształcenie zawodowe na najwyższym poziomie
 • profesjonalne, w pełni wyposażone pracownie zawodowe
 • fachowa i życzliwa kadra pedagogiczna
 • 100% zdawalności na egzaminach zawodowych
 • brak ograniczeń wiekowych!

Co daje kwalifikacyjny kurs zawodowy?

 • Po ukończonym kursie możesz przystąpić do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji.
 • Po zdanym egzaminie i uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia uzyskujesz tytuł zawodowy.
 • Po zakończeniu każdej z kwalifikacji uzyskujesz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniona karta słuchacza (druk ZDZ)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie od lekarza medycyny pracy 
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie średnie
 • potwierdzenie zapoznania się z regulaminem szkoły (druk ZDZ).
 • Osoby zakwalifikowane na kurs podpiszą umowę ze szkołą ZDZ.

INFORMACJE i ZGŁOSZENIA:

 • telefon (87) 566 37 87
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.

Manicure hybrydowy

stylizacja paznokciChcesz mieć piękne dłonie?

Chcesz wykonywać profesjonalny manicure w domu?

Zdecyduj się na manicure hybrydowy.

 

Co to jest manicure hybrydowy?

 

Manicure hybrydowy to metoda stylizacji paznokci, w której wykorzystuje się połączenie lakieru do paznokci i żelu do manicure. Wyjątkowa receptura kosmetyku sprawia, że manicure hybrydowy prezentuje się pięknie przez okres nawet dwóch – trzech tygodni. Ponadto paznokcie są odporne na uszkodzenia i lśnią, a lakier nie odpryskuje.

 

Czas trwania szkolenia – 8 godzin

Cena szkolenia – 160 zł

 

Informacje i zgłoszenia:

Szerokie Horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych

 

horyzonty baner4

Wyjedź na staż i zdobądź międzynarodowe doświadczenie!
Szukasz pracy? Chcesz wrócić do nauki?
A może zastanawiasz się co w życiu robić?

Zapraszamy do projektu osoby w wieku 18-35 lat, które nie uczą się oraz są bezrobotne min. 6 miesięcy.

Hiszpania, Portugalia, Szwecja – Staż dla Ciebie!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych należących do grupy NEET, długotrwale bezrobotnych, w wieku 18-35 lat, zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego i warmińsko mazurskiego (podregion ełcki) do udziału w projekcie.

 

Fazy projektu (realizowane w 3 cyklach):


1. Rekrutacja uczestników

Etap 1 - weryfikacja formalna (spełnienie kryteriów grupy docelowej) oraz ocena kompetencji językowych i wstępna ocena motywacji i predyspozycji
Etap 2 - weryfikacja merytoryczna (rozmowy kwalifikacyjne i testy), ocena predyspozycji, motywacji i posiadanych kompetencji.

2. Przygotowanie uczestników do mobilności

Określenie IPD dla każdego z uczestnika (śr.10h/ osoba)
Kurs językowo-kulturowe (60h kursu/os.)
Coaching indywidualny (śr.3h/ osoba)
Warsztaty psychologiczne „Ja w społeczeństwie"(16h/ grupa)
Spotkania integracyjne z mentorem grupowe i indywidulane (2 razy w miesiącu)

3. Pobyt uczestników za granicą

60-dniowe staże w zagranicznych firmach w Szwecji (40 osób), Portugalii (30 osób) i Hiszpanii (30 osób)
Kurs językowy (30h)
Zajęcia kulturowe w weekendy
Opieka mentorska

4. Wsparcie po powrocie:

Opracowanie indywidualnych strategii dla uczestników (5h/ osoba)
Indywidualne szkolenia zawodowe u lokalnych przedsiębiorców (50h/osoba)
Warsztaty „Komunikacja interpersonalna" (16h/ grupa)
Spotkania motywacyjne z mentorem (grupowe i indywidualne)

Wsparcie towarzyszące:

Stypendia szkoleniowe (na szkoleniach i kursie językowym) - 4zł brutto za godzinę
Zwrot kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia
Zapewniona podróż, zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe w trakcie stażu zagranicznego.

Dokumenty do pobrania: formularz zgłoszeniowy i regulamin udziału w projekcie.

Informacje:

 • tel./fax 87 566 49 64
 • e-mail: suwalki@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka

TRENER PERSONALNY - zawód przyszłości!

trener personalny
Kim jest TRENER PERSONALNY?

 

Trener personalny (trener osobisty) jest osobą, która pomaga ludziom w osiągnięciu pożądanej kondycji fizycznej i sylwetki. W tym celu indywidualnie dopasowuje program ćwiczeń oraz dobiera odpowiednią dietę dla swojego klienta uwzględniając jego warunki fizyczne, stan zdrowia oraz charakter. Aby dobrze wykonywać swoją pracę trener musi posiadać rozległą wiedzę praktyczną i teoretyczną na temat zdrowia i budowy ludzkiego ciała.

Trenerzy mogą prowadzić własną działalność gospodarczą lub być zatrudnieni w klubach fitness i siłowniach pomagając w ramach indywidualnych zajęć ich klientom. Miejsce pracy jest uzależnione od rodzaju uprawianego sportu. Może być to sala gimnastyczna, basen, siłownia, park, a także dom klienta.  Trenerzy najczęściej posiadają konkretną dziedzinę, w której się specjalizują np. kulturystykę czy fitness.

Jak zostać TRENEREM PERSONALNYM?

- posiadać wykształcenie średnie

- dobry stan zdrowia

- być aktywnym fizycznie

-  ukończyć szkolenie przygotowujące teoretycznie i praktycznie do wykonywania zawodu

 W związku z powyzszym przygotowaliśmy nastąpujący 100 godz.

PROGRAM SZKOLENIA:
1.   Trener personalny - charakterystyka zawodu, etyka w zawodzie.
2.   Efektywna obsługa klienta: komunikacja, negocjacje, motywacja.
3.   BHP i aspekty prawne w zawodzie trenera.
4.   Żywienie, dieta i suplementacja.
5.   Pierwsza pomoc przedmedyczna.
6.   Anatomia ruchu.
7.   Fizjologia wysiłku fizycznego.
8.   Metody treningowe: trening kulturystyczny, funkcjonalny i motoryczny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia będą prowadzone w zależności od preferencji grupy w systemie weekendowym ( sobota - niedziela) lub popołudniowym od poniedziałku do piątku ( od godz. 15.00).

Cena szkolenia: 990,00 zł / osoby ( płatne w II ratach)

ZAPEWNIAMY:

 • zaświadczenie wydane na podstawie §18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • certyfikat ukończenia szkolenia  trenera personalnego w języku angielskim
 • ubezpieczenie OC na czas trwania szkolenia
 • materiały szkoleniowe
 • opiekę wykwalifikowanej kadry
 • miłą atmosferę!

ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

 

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:
 • telefon (87) 566 37 87
 • e-mail:  a.ksiazko@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka -Suwałki ul. Kościuszki 23.

 

Szkolenie przygotowujące do TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ kandydatów do POLICJI

TOR SPRAWNOŚCI

ZAPRASZAMY osoby chętne do pracy w Policji

na 8 godz. szkolenie przygotowujące do zdawania testu sprawności fizycznej .

Kandydaci zostaną zapoznani z kryteriami oceny sprawności fizycznej osób ubiegających się o przyjęcie do służby określone w schemacie sprawnościowego toru przeszkód, będącego załącznikiem do DECYZJI NR 50 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI  z dnia 31 stycznia 2006 r.

 ZAPISZ SIĘ ONLINE

 

 

Cel szkolenia: wykonywanie ćwiczeń według schematu sprawnościowego toru przeszkód w określonych normach czasowyschematch

Program szkolenia:

1. Rozgrzewka

2. Wykonywanie ćwiczeń ze schematu sprawnościowego toru przeszkód w określonych normach czasowych:

 • okrążanie stojaków
 • przewroty na materacu
 • przenoszenie manekina
 • pokonanie górą płotków lekkoatletycznych
 • rzut piłkami lekarskimi
 • przenoszenie piłki lekarskiej
 • pokonanie górą skrzyń gimnastycznych
 • bieg wahadłowy

Posiadamy:

 • w pełni wyposażony tor przeszkód
 • wykwalifikowaną kadrę
 • doświadczenie w szkoleniu uczniów szkół mundurowych

FILM INSTRUKTAŻOWY przedstawiający test sprawności stosowany wobec kandydatów do służby w Policji

Koszt szkolenia: uzależniony od wielkości grupy.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

( max. 12 osób w grupie)                                                                                               

 INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH KIEROWCÓW

1baner pracownia psychologiczna

 

W naszej pracowni psychologicznej wykonujemy pełen zakres badań psychologicznych w ramach psychologii transportu  oraz medycyny pracy.Posiadamy wszelkie wymagane zezwolenia konieczne  do prowadzenia badań psychotechnicznych i wystawiania odpowiednich orzeczeń i opinii.

 

OFERUJEMY BADANIA W RAMACH MEDYCYNY PRACY ORAZ BADAŃ KWALIFIKACYJNYCH:

Kierowców :

 • zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy,
 • kierowców prowadzących samochód w celach służbowych (np. przedstawiciele handlowi),
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
 • kandydatów na kierowców oraz kandydatów na instruktorów i egzaminatorów,
 • instruktorów nauki jazdy,
 • egzaminatorów nauki jazdy,
 • kierowców wykonujących transport drogowy (przewozy pojazdem powyżej 3,5 tony oraz przewożących pasażerów),
 • przedsiębiorców wykonujących osobiście transport.

Kierowców skierowanych na badania na wniosek Komendy Policji lub lekarza:

 • kierowców skierowanych na badania przez Policję w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych,
 • osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających,
 • sprawców wypadków, w których pojawili się zabici lub ranni,
 • kierujących skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzona zostanie konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego.

Operatorów urządzeń transportu bliskiego (UTB)  i osoby wymagające pełnej sprawności psychoruchowej:

 • operatorów  sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych,
 • osób pracujących na wysokości.

Na  badanie psychologiczne należy przyjść wypoczętym i wyspanym, a 48 godz. poprzedzających badanie należy nie spożywać alkoholu ani innego środka psychoaktywnego.

Ponadto należy zabrać ze sobą:

 • Dokument tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport).
 • Aktualne okulary bądź soczewki kontaktowe jeśli używamy.
 • Skierowanie na badanie psychologiczne wystawione przez Policję, pracodawcę lub lekarza, jeśli zostało wystawione.

Badanie trwa ok.1,5 - 2 godzin i zakończone jest  wydaniem odpowiedniego orzeczenia.

TERMINY BADAŃ:

 • poniedziałek  godz. 15.30

 • środa godz. 15.30

Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Dla firm terminy uzgadaniamy indywidualnie.

REJESTRACJA:

 •  w dni robocze w godzinach 7:30 - 15:30 
 • telefonicznie pod numerem tel: 87 566-37 -87
 • osobiście na ul. Kościuszki 23 w Suwałkach
 • e-maile: suwalki@zdz.bialystok.pl ( w treści wiadomości prosimy podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz datę badania)

 

Fotografia od A do Z

Objet du DesireFotografia od A do Z - 30 godzin zajęć

Kurs adresowany jest do średnio zaawansowanych i dociekliwych adeptów fotografii, którzy w oparciu o podstawowe umiejętności obsługi aparatu fotograficznego pragną wejść w świat fotograficznej sztuki.

Szkolenie dotyczyć będzie podstawowych tematów fotograficznych, powszechnie stosowanych w codziennym życiu, takich jak portret czy pejzaż, jak również tych, które są najczęściej wykorzystywane do wspierania wszelkich działań biznesowych - prezentacje zdjęć na stronach internetowych, fotografie reporterską i reklamową.

Kurs jest również adresowany jest do tych, którzy chcą uczynić z fotografii osobistą formę wypowiedzi twórczej - nauczyć się świadomego języka fotografii. Specjalną częścią kursu będą wykłady z podstaw psychofizjologii widzenia oraz podstaw zarządzania kolorem (tzw. colour management).

 

Uczestnicy kursu nauczą się:

 • zasad operowania oświetleniem naturalnym i studyjnym w fotografowaniu małych i dużych przedmiotów, czyli tzw. fotografii produktowej, która wykorzystywana jest w prezentacjach sprzedażowych na stronach sklepów internetowych;
 • poznają sposoby realizacji fotografii portretowej plenerowej i studyjnej oraz fotografii reporterskiej i dokumentalnej
 • poprawnie fotografować architekturę (np. w celu prezentacji sprzedaży nieruchomości lub pokazów relacji podróżniczych)
 • obróbki fotografii cyfrowej w programach komputerowych

Czas trwania kursu - 30 godzin

Koszt kursu: 450zł/osobę

 

Kurs poprowadzi Radosław Krupiński - fotograf działający od ponad 20 lat jako animator życia kulturalnego i artystycznego Suwalszczyzny; był fotoreporterem i fotografem studyjnym koncernów wydawniczych Agora i Murator w Warszawie (1999-2004), laureat najważniejszych konkursow fotograficznych lat 90. w Polsce (Biennale Krajobrazu Polskiego, Konkurs Polskiej Fotografii Prasowej, Konfrontacje Fotograficzne); kurator wystaw fotografii; prowadził Galerię Fotografii "PAcamera" (1991-1998), Galerię Fotografii im. Edwarda Hartwiga Domu Pracy Twórczej w Wigrach (2007-2012); założyciel Małej Szkoły Fotografii w Suwałkach w 2004 r., a obecnie jest także wykładowcą Akademii Fotografii i Przedsiębiorczości w Białymstoku (od 2010).

 

Informacje i zgłoszenia:

ABC FOTOGRAFII - kurs weekendowy

photo cont 1

PROGRAM ZAJĘĆ KURSU „ABC FOTOGRAFII - kurs weekendowy – 16 godzin zajęć

Program kursu zawiera 3 podstawowe bloki tematyczne:

1. Aparat fotograficzny, zasady obsługi, obróbka zdjęć
- omówienie sprzętu posiadanego przez uczestników,
- wady i zalety poszczególnych typów aparatów,
- formy zapisu obrazu oraz ich obróbka – podstawowe informacje

2. Światło w fotografii
- wprowadzenie do podstawowych zmiennych w fotografowaniu: przesłony i czasu
- budowanie dramaturgii zdjęcia w zależności od warunków oświetleniowych - dzień i noc, fotografowanie ze światłem i pod światło,
- wykorzystywanie lampy błyskowej (we wnętrzu i w plenerze),

3. Pejzaż, portret i zdjęcia reporterskie
- horyzont w pejzażu i podstawy problematyki kadru
- ludzie w plenerze, na tle obiektów i we wnętrzach
- plany fotograficzne, ostrości i nieostrości w fotografii pejzażowej, portretowej i reporterskiej

 

Realizacja programu zajęć podczas jednego dnia kursu:
– 90 minut wykładu praktycznego
– 180 minut plenerowych ćwiczeń praktycznych pod okiem prowadzącego kurs wraz z bieżącymi konsultacjami
– 90 minut omówienia wyników ćwiczeń

 

Kurs odbywać się będzie w siedzibie ZDZ w Suwałkach (zajęcia teoretyczne) i na terenie Zalewu nad Czarną Hańczą w Suwałkach (plener) lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem (zajęcia teoretyczne) i na terenach Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem (plener).

 Koszt kursu: 250zł/osobę

Kurs poprowadzi Radosław Krupiński - fotograf działający od ponad 20 lat jako animator życia kulturalnego i artystycznego Suwalszczyzny; był fotoreporterem i fotografem studyjnym koncernów wydawniczych Agora i Murator w Warszawie (1999-2004), laureat najważniejszych konkursow fotograficznych lat 90. w Polsce (Biennale Krajobrazu Polskiego, Konkurs Polskiej Fotografii Prasowej, Konfrontacje Fotograficzne); kurator wystaw fotografii; prowadził Galerię Fotografii "PAcamera" (1991-1998), Galerię Fotografii im. Edwarda Hartwiga Domu Pracy Twórczej w Wigrach (2007-2012); założyciel Małej Szkoły Fotografii w Suwałkach w 2004 r., a obecnie jest także wykładowcą Akademii Fotografii i Przedsiębiorczości w Białymstoku (od 2010).

Informacje i zgłoszenia:

 • tel.87 566 37 87
 • e-mail: suwalki@zdz.bialystok.pl
 • osobiście w godzinach pracy Ośrodka

 

Monter urządzeń energii odnawialnej

monter energi

 

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie z zakresu przeprowadzania montażu i konserwacji urządzeń energii odnawialnej. Monter, konserwator urządzeń energii odnawialnej należy do zawodów przyszłości ponieważ sektor odnawialnych źródeł energii jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki w Polsce.

 

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje między innymi:
 • Zasady wykorzystywania energii odnawialnej;
 • Energia geotermalna, wody, wiatru;
 • Budowa i zasady działania urządzeń solarnych;
 • Warunki montażu i sprzęt do montażu;
 • Technologia robót instalacyjnych;
 • Współpraca systemów solarnych z innymi zaawansowanymi urządzeniami oraz instalacjami OZE.

oraz przygotowuje do III egzaminów na uprawnienia energetyczne dla grupy:

I  - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną;                                                                      

II - urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne;                        

III - urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

 

Czas trwania kursu
 • 68 godzin, w tym: 24 godziny zajęć praktycznych

 

Po ukończeniu szkolenia absolwent otrzymuje:

- zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnego z rozporządzeniem MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

- świadectwo kwalifikacji grupa I, II i III

 

Informacje i zgłoszenia: