Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkoła

Obóz kondycyjno-szkoleniowy 2015

obozkondycyjnoszkoleniowy06 2015070W dniach 22-24.06.2015 r. młodzież klas drugich Liceum Ogólnokształcącego „mundurowego” ZDZ w Suwałkach uczestniczyła w obozie kondycyjno-szkoleniowym zorganizowanym przez 14 Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej.
W zajęciach uczestniczyło 47 uczniów.

Zajęcia były podsumowaniem rozdziału wojskowego propedeutyki służb mundurowych. Uczniowie w praktyce realizowali program szkolenia oparty na wojskowym porządku dnia. Ćwiczyli posługiwanie się bronią, sprzętem łączności, przeciwchemicznym oraz doskonalili sprawność fizyczną na wojskowym torze przeszkód.  Pod okiem ratowników pola walki doskonalili umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Wojskowi instruktorzy uczyli młodzież posługiwania się mapą i busolką AK w terenie oraz określania współrzędnych punktu na mapie. Licealiści poznali zasadniczy sprzęt bojowy dywizjonu. Trzydniowa, wojskowa przygoda pozwoliła młodzieży poznać namiastkę żołnierskiego rzemiosła.

Dziękujemy żołnierzom zaangażowanym w zajęcia za wysiłek włożony w przekazanie wiedzy licealistom. Pobyt w koszarach młodzież ocenia jako wyjątkową atrakcję.