Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkoła

Praca w Policji – „Pomagamy i chronimy”.

zajPol2017 027W dniu 10.02.2017 r. klasy pierwsze naszego liceum mundurowego poznawały specyfikę pracy w Policji. Młodzież została zapoznana z warunkami przyjęć do służby, możliwościami rozwoju i awansu, strukturą organizacyjną jednostki oraz zadaniami poszczególnych wydziałów. Zwiedzając budynek KMP w Suwałkach uczniowie poznali warunki pracy i sprzęt, jakim dysponują funkcjonariusze. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się pokazy pracy techników kryminalistyki.

Wizyta w KMP w Suwałkach pokazały młodzieży, że motto „Pomagamy i chronimy” jest w pełni zgodne z duchem policyjnej służby. Każda osoba zainteresowana ciekawą, nieschematyczną, pewną wyzwań pracą znajdzie tu spełnienie zawodowe.