Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkoła

WIELKI SUKCES UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY

2019CzerwonyBor

W dniu 05.10.2019r. dwie drużyny 6-osobowe z Liceum Ogólnokształcącego wzięły udział w zawodach sportowych „III Pętla Taktyczna GROM 2019” zorganizowanych przez FUNDACJĘ NIZAPOMNIANI” . Zawody odbyły się na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego GROM GRUP w Czerwonym Borze.

  Drużyna w składzie: Dawid Kowalski, Natalia Kutyło, Angelika Zielińska, Anuszkiewicz Klaudia, Marcel Kosakowski, Paweł Zamożniewicz zajęła III miejsce, natomiast drużyna w składzie: Dawid Wierzbicki, Mateusz Olszewski, Mateusz Gołębiewski, Karolina Bronikowska, Natalia Sokołowska, Izabela Sawicka  zajęła IV miejsce.

     W zawodach wzięło udział 18 drużyn ze szkół prowadzących klasy mundurowe z województwa podlaskiego i mazowieckiego.

      Zawodnicy mieli do pokonania trasę o długości około 12 km w trudnym terenie lesistym, przez bagna, żwirownie oraz wykonać zadania na punktach kontrolnych (strzelanie z karabinka  amunicją bojową, przeniesienie worków z piaskiem 30kg  na dystansie około 500m, przepłynięcie dystansu około 50 m w umundurowaniu  ).

     Bardzo trudnym elementem było pokonanie specjalistycznego toru przeszkód na  końcu trasy.

     Pokonanie trasy wymagało od uczestników bardzo dużego wysiłku, odporności psychicznej i  współpracy przy pokonywaniu przeszkód. O zwycięstwie decydował czas pokonania trasy ostatniego zawodnika z drużyny.