Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkoła

Stypendia Prezeza Rady Ministrów

ST1

W piątek 13 października dwie uczennica naszej szkoły Wiktoria Jakubowska i Martyna Szulińska odebrały w Białymstoku  z rąk wiceministra edukacji Dariusza Piontkowskiego stypendia Prezesa Rady Ministórw za wyniki w nauce. 

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznano 124 najzdolniejszym uczniom z podlaskich szkół ponadpodstawowych. Jest to nagroda za codzienny trud w nauce. Przyznaje się je jednemu uczniowi danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. 

GRATULUJEMY!