Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

Szkolenie KADRY i PŁACE

KADRY I PŁACE

Nauczysz się

 • zakładać i prowadzić teczki akt osobowych,
 • tworzyć dokumenty zatrudnieniowe: umowy o pracę, świadectwa pracy, wypowiedzenia umów, itp.
 • zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstaw wymiaru składek,
 • zasad zawierania umów cywilnoprawnych,
 • wyliczać wynagrodzenia,
 • rozliczać się z ZUS i Urzędem Skarbowym,
 • obsługi programów kadrowo-płacowych

Program szkolenia

 • klasyfikacja podmiotów gospodarczych, usytuowanie działu kadr i płac 
 • prawo pracy - wybrane zagadnienia
 • kadry
 • ubezpieczenia społeczne
 • płace 

Szkolenie skierowane do

 • osób, które chcą przekwalifikować się i znaleźć zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. kadrowych i płacowych

 • pracodawców prowadzących samodzielną działalność  gospodarczą,

 • każdej osoby, która chce zdobyć nowe umiejętności

Sposób realizacji szkolenia

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Suwałkach.

Prowadzący

Praktycy posiadający:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe zgodnie z prowadzoną tematyką szkolenia,

 • przygotowanie pedagogiczne

 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe.

Zapewniamy

 • materiały szkoleniowe: podręcznik, notatnik, długopis, skrypt przygotowany przez wykładowcę
 • salę wyposażoną w stanowiska komputerowe z oprogramowaniem kadrowo-płacowym
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia z suplementem wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Czas trwania

 • 70 godzin
 • zajęcia 3 razy w tygodniu w godz. 16.10 - 19.15
 • termin: do ustalenia

Kontakt

Anna Książko, a.ksiazko@zdz.bialystok.pl, suwalki@zdz.bialystok.pl

tel. 87 566 37 87