Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

Operator SUWNIC - nabór na szkolenie!

SUWNICE2

CZYM SĄ SUWNICE?

Suwnica to rodzaj ciężkiej maszyny, która przenosi w bezpieczny sposób ładunki, wykorzystując napowietrzną część zakładu produkcyjnego.

Maszyny dostępne są w różnych rozmiarach oraz przeznaczone do użytku z różnego rodzaju osprzętem dodatkowym.

Kurs operatora suwnic dzieli się na dwie kategorie zależne od wybranego rodzaju suwnic:

 1. Ogólnego przeznaczenia – jest to kategoria suwnic, wciągarek i wciągników hakowych przeznaczenia ogólnego, sterowanych zarówno z kabiny jak i z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo).
 2. Specjalnego przeznaczenia – ta kategoria składa się zarówno z suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia, oraz specjalnych, np. wsadowych, hartowniczych, trawersowych, kolumnowych, które mogą być sterowane zarówno z kabiny jak i z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo).

iNFORMACJE O SZKOLENIU:

Nauczysz się

 • zasad budowy, działania i obsługi suwnic
 • stosowania przepisów dozoru technicznego i bhp w zakresie eksploatacji suwnic
 • prawidłowo reagować w przypadku awarii suwnicy
 • udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

Program szkolenia

 1. Wiadomości o dozorze technicznym
 2. Ogólne wiadomości o dźwignicach
 3. Maszynoznawstwo specjalistyczne
 4. Eksploatacja
 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 6. Zajęcia praktyczne

Szkolenie skierowane do

 • osób pełnoletnich

 • osób z wykształceniem co najmniej podstawowym,

 • osób posiadających stan zdrowia umożliwiajacy pracę przy obsłudze urządzeń, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim

Sposób realizacji szkolenia

Zajęcia teoretyczne odbywałją  się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Suwałkach ul. Kościuszki 23. Zajęcia praktyczne w firmie zlecającej szkolenie.

Prowadzący

Praktycy posiadający:

 • wykształcenie wyższe

 • przygotowanie pedagogiczne

 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe

 • wiedzę i umiejętności potwierdzone certyfikatami/zaświadczeniami z udziału w branżowych szkoleniach

Zapewniamy

 • materiały szkoleniowe: notatnik, długopis, skrypt przygotowany przez wykładowcę
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia z suplementem wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • po zdanym egzaminie przed Urzędem Dozoru Technicznego świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do obsługi suwnic ( na okres 5 lub 10 lat w zależności od rodzaju suwnic)

Czas trwania

 • 50 godzin lekcyjnych

Kontakt

Anna Książko, a.ksiazko@zdz.bialystok.pl

tel. 87 566 37 87