Suwałki

Kursy i Szkoły

Szkolenia

Asystent nauczyciela wychowania przedszkolnego

asystent

 

Nauczysz się

 • wspierać nauczyciela w sprawowaniu opieki nad dziećmi ,
 • organizować czas wolny dzieciom,
 • pielęgnacji dzieci,
 • czynności porządkowych,
 • udzielania pierwszej pomocy,

Program szkolenia

 1. Psychologiczno-pedagogiczne podstawy opieki nad dzieckiem
 2. Opieka i wychowywanie dziecka w poszczególnych okresach rozwoju
 3. Dydaktyka
 4. Umiejętności wspomagające pracę asystenta
 5. Pielęgnowanie dziecka
 6. Wychowanie techniczne i artystyczne
 7. Zasady udzielania pierwszej pomocy dziecku
 8. Zajęcia praktyczne w przedszkolu

Szkolenie skierowane do

Osób, które:

 • posiadają wykształcenie min. średnie,

 • zamierzają podjąć pracę w placówkach wychowania przedszkolnego,

 • chcą zdobyć nowe umiejętności

 • są życzliwe, cierpliwe, kulturalne o pogodnym usposobieniu

Sposób realizacji szkolenia

Zajęcia teoretyczne będą odbywały się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Suwałkach ul. Kościuszki 23. Zajęcia praktyczne w placówkach wychowania przedszkolnego.

Prowadzący

Praktycy posiadający:

 • wykształcenie wyższe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz pedagogiki.

 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe.

Zapewniamy

 • materiały szkoleniowe: podręcznik, notatnik, długopis, skrypt przygotowany przez wykładowcę
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia z suplementem wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Czas trwania

 • 100 godzin
 • zajęcia w godz. 16.00 -19.00

Kontakt

Anna Książko, a.ksiazko@zdz.bialystok.pl

tel. 87 566 37 87